Ing. Stanislav Zbranek

Ing. Stanislav Zbranek, spolumajitel a místopředseda představenstva výrobní společnosti Plastika a. s. Kroměříž.

V Plastice zaměstnáváme 600 pracovníků z širokého okolí včetně Holešovska a zabýváme se výrobou pro automobilový průmysl.

Celý svůj żivot jsem strávil na Holešovsku, postupně v Jankovicích, Dobroticích, Všetulích a nyní v centru Holešova, takže dokážu posoudit jak potřeby místních částí, tak i Holešova jako města samotného.

Své dlouholeté zkušenosti z praxe ve firmě se snažím uplatňovat také v samosprávě města ve finančním výboru dlouhodobě ve stavební komisi a také v dozočí radě Tepelného hospodářství. Není mi lhostejný vzhled města a snažím se jej ovlivňovat jak v rámci stavební komise, tak i osobně rekonstrukcí zanedbaných domů na náměstí. Této oblasti bych se chtěl i nadále velmi intenzívně věnovat. .=