Volební program

Motto: Jsme NEZÁVISLÍ, stejně jako Vy!

Volební program politického hnutí NEZÁVISLÍ vychází z aktuálních potřeb obyvatel našeho města a zároveň představuje rozvojovou vizi Holešova do budoucna. Tento program vytvořili NEZávislí občané, kteří se ucházejí o Vaši přízeň při nadcházejících komunálních volbách v Holešově. Naši kandidáti pocházejí ze všech věkových skupin a zastupují rozmanité profese. Jsme přesvědčeni, že náš program je vyvážený a že pokrývá zájmy holešovských občanů.

S úctou a pokorou Vaši kandidáti za Hnutí NEZÁVISLÍ v Holešově.

Volební program - zkrácená verze

Volební program politického hnutí NEZÁVISLÍ vychází z aktuálních potřeb obyvatel našeho města a zároveň představuje rozvojovou vizi Holešova do budoucna. Tento …

více

BEZPEČNOST

Moderní doba sebou nese nejen zvyšování životní úrovně obyvatelstva, ale i nová bezpečnostní rizika, kterým musí společnost čelit.

více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

je oblastí, která v současné době nabývá stále většího významu nejen pro naši, ale i budoucí generaci.

více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA

V současné době je v našem městě kritický nedostatek praktických lékařů a stomatologů.

více

ŠKOLSTVÍ

Vědění je moc… Kvalitní a plnohodnotné vzdělání je nezbytným předpokladem pro úspěšnou životní dráhu našich dětí, ale i dospělých. Vzdělaný člověk se velmi dobř…

více

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, PROSPERITA A ROZVOJ MĚSTA

Současná celospolečenská a celonárodní ekonomická situace svádějí politiky k navyšování výdajů ve veřejných rozpočtech. Povinností politické reprezentace Holešo…

více

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Neoddělitelnou součástí našeho každodenního života jsou sportovní a volnočasové aktivity, které lze realizovat individuálně či kolektivně, rekreačně či výkonnos…

více

SOCIÁLNÍ POLITIKA

V našem městě, stejně jako kdekoliv jinde, žijí spoluobčané, kteří potřebují a zaslouží si pomoc společnosti a projev solidarity ze strany nás všech, kteří jim …

více

MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA

V místních částech Holešova žije přibližně 1 800 občanů, kteří mají právo na adekvátní kvalitu služeb poskytovaných přímo ve městě. Tito lidé jsou mj. velmi akt…

více

KULTURA

Kulturní potenciál našeho města je v rámci Zlínského kraje velmi významný. Holešov je dlouhodobě nositelem velké divadelnické, taneční, pohybové i hudební tradi…

více

DOPRAVA

Dopravní situace v Holešově je významně ovlivněna nemožností průjezdu tranzitní dopravy průmyslovou zónou včetně odklonu na dálnici D49.

více