Ing. Jaromír Tomšů

Jsem holešovský rodák a je mi 54 let. Jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem VUT v Brně, fakultu stavební, obor pozemní stavby.

Jsem majitelem, jednatelem a výkonným ředitelem společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Ve firmě se dlouhodobě věnuji výzkumně-vývojovým projektům v oblasti životního prostředí, zejména čištění odpadních vod na venkově a chytrému hospodaření s vodou. Jsem nositelem několika užitných vzorů a patentových řešení.

Od roku 2002 jsem členem Dozorčí rady Technických služeb Holešov a od roku 2014 jsem zastupitelem města Holešova a členem Strategického výboru.

V komunální politice se chci i novém volebním období zaměřit právě na oblast životního prostředí v Holešově a aplikaci tzv. chytrých řešení spojených s odpady a ochranou podzemní vody v lokalitě SPZ Holešov.