MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA

V místních částech Holešova žije přibližně 1 800 občanů, kteří mají právo na adekvátní kvalitu služeb poskytovaných přímo ve městě. Tito lidé jsou mj. velmi aktivní v oblasti pořádání kulturních, společenských a volnočasových aktivit. Přesto jsou tyto části města dlouhodobě podfinancovány. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí, dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti ve všech místních částech města, které umožní:

  • dobudovat kanalizační sítě ve všech místních částech města; případně vybudovat systém domovních čistíren odpadních vod tak, aby všechny objekty v těchto obcích byly řádně odkanalizovány
  • vybudovat cyklostezku mezi Holešovem a m.č. Tučapy pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
  • navýšit finanční prostředky na údržbu veřejných ploch, městského mobiliáře a obecních budov v místních částech města.