STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, PROSPERITA A ROZVOJ MĚSTA

Současná celospolečenská a celonárodní ekonomická situace svádějí politiky k navyšování výdajů ve veřejných rozpočtech. Povinností politické reprezentace Holešova je nakládat s veřejnými prostředky s péčí řádného hospodáře a město zbytečně nezadlužovat. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty a řešení, které umožní:

  • posílit strategické řízení města koordinovanou činností veřejné samosprávy a státní správy
  • sestavovat vyrovnaný rozpočet města v dlouhodobém horizontu
  • podporovat podnikání holešovských živnostníků a podnikatelů přednostní nabídkou realizace drobných zakázek pro město
  • prosadit systematickou a plánovanou údržbu a opravy městského majetku
  • využít slunečního záření k výrobě elektřiny (fotovoltaika) v budovách města a zajistit jejich dlouhodobou energetickou soběstačnost
  • aktivní spoluúčast občanů na správě městského majetku prostřednictvím webových stránek města
  • podpořit aktivní vyhledávání mimorozpočtových finančních zdrojů z operačních programů EU a evropských, národních či krajských fondů
  • zprovoznit informační emailový zpravodaj pro místní podnikatele
  • zvýšit informovanost obyvatelstva o dění ve městě: rozšířením počtu venkovních hlásičů městského rozhlasu a zavedením bezplatné pravidelné informační služby pro občany, kteří se přihlásí na webu města k jejímu odběru.