ZDRAVOTNÍ POLITIKA

V současné době je v našem městě kritický nedostatek praktických lékařů a stomatologů. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty, které umožní:

  • udržet základní lékařskou a stomatologickou péči pro všechny občany města
  • vytvořit motivační podmínky pro příchod nových lékařů do města
  • zvýšenou podporu domácí, paliativní a hospicové péče.