Prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

Prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. je univerzitním profesorem pracujícím na VŠB-TU Ostrava a akademickým pracovníkem od r. 1997. Před nastoupením na akademickou dráhu pracoval u Okresní správy spojů Kroměříž, JZD Slušovice (oprava a oživování počítačů), a Komerční banka Kroměříž (informatik a správce sítě).

Je nositelem ocenění Siemens (2001, za nejlepší doktorskou práci), nejlepší monografie 11/2003 (oceněno časopisem Softwarové noviny). Prof. Zelinka je rovněž členem British Computer Socciety v pozici Chartered IT Professional (CITP), společnosti IEEE – Computer Intelligent System a několika programových výborů mezinárodních konferencí.

Jeho specializací jsou algoritmy umělé inteligence a kybernetická bezpečnost.