BEZPEČNOST

Moderní doba sebou nese nejen zvyšování životní úrovně obyvatelstva, ale i nová bezpečnostní rizika, kterým musí společnost čelit. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty zaměřené na:

  • preventivní činnost Městské policie, především ve vztahu k dětem a mládeži
  • důslednou kontrolu dodržování všech vyhlášek města
  • zrychlenou obnovu veřejného osvětlení v těch částech města, kde je stávající stav osvětlenosti komunikací bezpečnostním rizikem pro obyvatele
  • aktivní spolupráci Policie ČR a policejní školy se školami.