KULTURA

Kulturní potenciál našeho města je v rámci Zlínského kraje velmi významný. Holešov je dlouhodobě nositelem velké divadelnické, taneční, pohybové i hudební tradice. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty a řešení, které umožní:

  • vznik tanečního festivalu se zaměřením na alternativní a scénický tanec; do těchto aktivit zapojíme místní spolky i školská zařízení. Využijeme prostory zámku, zámecké zahrady a školských zařízení.
  • oživení kina Svět jako multifunkčního prostoru veřejného života včetně jeho digitalizace
  • rozšířit spolupráci města a ZUŠ F.X. Richtera pořádáním dlouhodobě plánovaných společných akcí
  • trvalou podporu lidových tradic na Holešovsku
  • realizovat projekt celkové rekonstrukce budovy městské knihovny.