ŠKOLSTVÍ

Vědění je moc… Kvalitní a plnohodnotné vzdělání je nezbytným předpokladem pro úspěšnou životní dráhu našich dětí, ale i dospělých. Vzdělaný člověk se velmi dobře orientuje v dnešní době zahlcené informacemi a moderními technologiemi. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty zaměřené na:

  • zvyšování úrovně vzdělanosti a kulturní vyspělosti všech věkových a sociálních kategorií v návaznosti na stávající vzdělávací systém (budování center celoživotního vzdělávání)
  • systematickou údržbu budov škol a školských zařízení včetně jejich postupné modernizace
  • snížení byrokratické zátěže kladené na vedení škol a školských zařízení
  • zajištění kompletní informovanosti škol v oblasti aktuálních dotačních výzev; administraci projektů přesuneme ze škol na město.