SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Neoddělitelnou součástí našeho každodenního života jsou sportovní a volnočasové aktivity, které lze realizovat individuálně či kolektivně, rekreačně či výkonnostně, ve volné přírodě či na veřejných sportovištích. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty a řešení, které umožní:

  • vytvořit koncepci rozvoje sportu a volnočasových aktivit ve městě v návaznosti na stávající stav a finanční možnosti města
  • realizovat propojení zámeckého parku, obory, koupaliště a stadionu Míru coby rekreační a klidové zóny (městský rekreační a všesportovní areál zdraví) s využitím evropských dotačních programů
  • realizovat efektivní údržbu sportovišť a dětských hřišť, včetně vybudování nových, s pomocí občanských aktivit
  • podporovat dobrovolnické činnosti místních spolků a zainteresovaných ob­čanů
  • zajistit spravedlivé rozdělování finančních prostředků při akci Milion
  • zajistit informovanost spolků o vypisovaných dotačních výzvách z prostředků státu, kraje, obce i soukromých nadací; aktivně podpořit spolky, které si dokáží zajistit vícezdrojové financování své činnosti
  • realizovat rozvoj místních spolků v návaznosti na relaxační plochy (další fáze regenerace Amerického parku, rozvoj klidových zón Holešova s volnočasovým využitím – Letiště, sídlištní parky)
  • udržet stávající zelené plochy, připravit projekty k realizaci výsadby další městské zeleně.