Mgr. Svatava Ságnerová

Mgr. Svatava Ságnerová, středoškolská učitelka a viceprezidentka AŠSK ČR, z.s.

Narodila jsem se ve Vsetíně a v Holešově žiji od roku 1993. Jsem vdaná, mám dvě dcery a prvního vnoučka. Jsem absolventka FTVS UK, aprobace tělesná výchova – biologie; absolvovala jsem kurz Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Pracuji jako středoškolská učitelka v Tauferově SOŠ veterinární Kroměříž: kromě výuky vedu školní sportovní klub a Centrum sportu a zajišťuji podmínky pro sportovní a volnočasové činnosti. Od dubna 2017 vykonávám funkci viceprezidentky Asociace školních sportovních klubů ČR, zs. – organizuji pohybové aktivity pro děti ve všech základních a středních školách v České republice, zabezpečuji vznik a realizaci sportovních projektů a soutěží na republikové i mezinárodní úrovni, koordinuji spolupráci s MŠMT a dalšími subjekty.

Od roku 2010 jsem členkou Zastupitelstva města Holešov, jsem členkou komise školské a drogové problematiky a členkou redakční rady Holešovska. Aktivně se věnuji oblasti holešovského školství, sportu a volnočasových aktivit, mým cílem je aktivně vytvářet koncepční řešení v oblasti budování sportovišť, relaxačních zón, vzdělávání seniorů a podpory handicapovaných spoluobčanů.