DOPRAVA

Dopravní situace v Holešově je významně ovlivněna nemožností průjezdu tranzitní dopravy průmyslovou zónou včetně odklonu na dálnici D49. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty a řešení, které umožní:

  • snížení dopravní zátěže města otevřením průjezdu přes průmyslovou zónu
  • zavedení a rozvoj služby „senior taxi“
  • zpracování studie „Městské hromadné dopravy“
  • obnovu, případně vybudování nových chodníků v částech města, kde stávající stav komunikací představuje bezpečnostní riziko pro obyvatele.