SOCIÁLNÍ POLITIKA

V našem městě, stejně jako kdekoliv jinde, žijí spoluobčané, kteří potřebují a zaslouží si pomoc společnosti a projev solidarity ze strany nás všech, kteří jim tuto službu můžeme poskytnout. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty zaměřené na tuto oblast, které umožní:

  • zpracovat koncepci řešení seniorské otázky v Holešově; nabídneme seniorům možnosti aktivní seberealizace (celoživotní vzdělávání, kulturní, vzdělávací, sportovní akce apod.)
  • vznik sportovních, rehabilitačních a rekreačních aktivit pro zdravotně a sociálně znevýhodněné občany a seniory ve spolupráci s místními spolky.