Volební program – zkrácená verze

BEZPEČNOST podpoříme projekty zaměřené na zajištění bezpečnosti, ochrany života a zdraví občanů, urychlíme obnovu veřejného osvětlení ve všech částech města.

DOPRAVA podpoříme otevření průjezdu průmyslovou zónou, zavedeme „senior taxi“, zpracujeme studii MHD a vybudujeme nové chodníky pro zvýšení bezpečnosti občanů ve městě.

KULTURA prosadíme vznik tanečního festivalu, oživíme kino Svět, zajistíme rekonstrukci budovy městské knihovny.

MÍSTNÍ ČÁSTI dokončíme odkanalizování všech místních částí, posílíme jejich financování, vybudujeme cyklostezku do Tučap.

SOCIÁLNÍ POLITIKA vytvoříme koncepci řešení seniorské otázky a zdravotně znevýhodněných občanů v našem městě.

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY vytvoříme koncepci rozvoje volnočasových aktivit, ukážeme spolkům cestu k získání dotací, v zámeckém parku a oboře vytvoříme společnou relaxační a sportovní zónu.

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, PROSPERITA A ROZVOJ MĚSTA sestavíme vyrovnaný rozpočet, prosadíme strategické řízení rozvoje města, podpoříme naše podnikatele, zvýšíme informovanost občanů o dění v našem městě.

ŠKOLSTVÍ zajistíme opravy a modernizaci škol a školských zařízení, snížíme administrativní zátěž vedení škol, administraci projektů přesuneme ze škol na město.

ZDRAVOTNÍ POLITIKA zajistíme základní lékařskou péči pro všechny občany města, podpoříme domácí a hospicovou péči.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ vytvoříme motivační koncepci odpadového hospodářství ve městě, ve veřejných budovách využijeme srážkovou vodu a obnovitelné zdroje energie, budeme nepřetržitě monitorovat stav a kvalitu zdroje podzemní vody v průmyslové zóně.