Bc. Zdenka Orálková

Bc. Zdenka Orálková, vrchní sestra Domácí zdravotní péče Charity Holešov – v komunální politice se chci věnovat sociální oblasti s důrazem na seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany města.